08-6541250

info@thornbloms.se

Måndag - Fredag 7:00 - 16:00

Om oss

Om oss

seprator
Medlemmar i installatörsföretagen

Thörnbloms Elektriska är medlem i Installatörsföretagen som är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och VVS-företag. Installatörsföretagen representerar över 3 800 medlemsföretag med runt 50 000 medarbetare. Företagen omsätter tillsammans cirka 73 miljarder kronor. 1 januari 2018 bildade EIO och VVS Företagen bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen.
Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar 3 600 medlemsföretag. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Installatörsföretagens uppdrag är att företräda medlemmarnas intressen och ständigt utveckla förutsättningarna för framgångsrikt företagande i installationsbranschen.

Miljöpolicy

Vår verksamhet skall ha så lite mijöpåverkan som möjligt. Det innebär att vi prioriterar energisnåla alternativ. Vi väljer i största möjliga utsträckning produkter som innebär så lite negativ påverkan på miljön som möjligt.

Vi föreslår energieffektiva lösningar, material & produkter som är bra miljöval samt återvinningsbara.

Vi planerar vår verksamhet avseende transporter så att de sker på ett så energieffektivt sätt som möjligt.

Vår avfallshantering är källsorterad och genomtänkt för optimal återvinningsgrad.

Vi skall genom löpande utbildning och information se till att vår personal har goda kunskaper om miljö och miljöpåverkan.

Vi skall vara tydliga mot leverantörer med krav på material och produkter som är bra miljöval.

IN Eltest

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall döden. Har elinstallationen i din bostad passerat bäst-före-datum?

ISO 9001 & ISO 14001

Vi är certifierat enligt den internationella standarden för Kvalitetssystem ISO 9001 och för Miljösystemet ISO 14001 sedan år 2008.